กิจกรรมการทำอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

เตรียมงานวันกีฬาสีชัยพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 10

 

 

วันการศึกษาเอกชน สพป.พช 3 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อำเภอศรีเทพ

 

กีฬาสีFamily Sport Day 10 ณ ณ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์

 

กีฬาสีชัยพฤกษ์เกมส์ครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์

 

ประมวลภาพปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์

 

 

 

 

ตามติดชีวิตพี่ ม.3 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรสรณ์

 

 

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ อำเภอหนองไผ่จัดประชุมผู้ปกครองรงเรียน บ้าน ประสานสัมพันธ์

 

 

เสธเอี่ยว 16   ดร.บัณฑิต  ถามจริง  ที่นครศรีธรรมราช  30ตุลาคม2559

 

 

ข่าวผู้พิพากษาสมทบ

 

ประมวลภาพกิจกรรม พ สมทบ

 

การเสวนาหาทางออกทิศทางการศึกษาไทย 

 

 

 
 
 
   
Facebook

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 284 หมู่ 14

ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140

โทร. 056-782-240, 081-327-1865

Login