โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ อำเภอหนองไผ่จัดประชุมผู้ปกครองรงเรียน บ้าน ประสานสัมพันธ์

 

 

เสธเอี่ยว 16   ดร.บัณฑิต  ถามจริง  ที่นครศรีธรรมราช  30ตุลาคม2559

 

 

ข่าวผู้พิพากษาสมทบ

 

ประมวลภาพกิจกรรม พ สมทบ

 

การเสวนาหาทางออกทิศทางการศึกษาไทย 

 

 
 
 
   
Facebook

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 284 หมู่ 14

ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140

โทร. 056-782-240, 081-327-1865

Login