เปิดรับสมัครนักเรียนทั้งประจำและไป-กลับ ติดต่อ-สอบถาม โทร. 081-327-1865

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์บริหารงานโดย ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ และ 

ผอ.วรรณวิมล ครุฑางคะ รางวัลเกียรติยศ ที่ได้รับล้วนเป็นการการันตี

ถึงความสามารถของผู้บริหาร และมาตรฐานของโรงเรียน

Visitors: 6,392