fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu111:DataDetail1
 

   
 
.
     

 

 

-  ใบสมัครครู 
 ใบสมัครนักเรียนชั้น อนุบาล  ประถม  มัธยมศึกษา 
-  ข้อบังคับ สธจ รุ่นที่ 15 
-  คำสั่งเเต่งตั้ง ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ เป็นคณะกรรมการ กศจ.เพชรบูรณ์
-  ตราสมาคมโรงเรียนเอกชน สพป.พช.3
-  ข้อบังคับสมาคมโรงเรียนเอกชน สพป.พช.3(ใหม่)
-  ข้อบังคับสมาคมโรงเรียนเอกชน สพป.พช.3(เก่า)

 

 

 

 
 
 
   
Facebook

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 284 หมู่ 14

ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140

โทร. 056-782-240, 081-327-1865

Login