ขอแสดงความยินดีกับ ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ที่ได้รับรางวัล “สิงห์ฆเณศ” ประจำปี 2559 โดย ฯพณฯพลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ประธานพิธีเมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กทม. ผอ.วรรณวิมล ครุฑางคะ เข้ารับรางวัล "สตรีตัวอย่าง ประจำปี 2558" สาขา บริหารการศึกษา จาก ฯพณฯ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องค์มนตรี ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ณ วันที่ 26 มกราคม 2559 ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาตเเละผู้จัดการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ได้เข้ารับรางวัล "คนดีศรีสยาม" เพื่อเป็นสิริมงคล เเละเกียรประวัติ โครงการงานประกาศเกียรติคุณคนดีของเเผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท ประจำปี 2558 โดย ฯณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องค์มนตรี
ผอ.วรรณวิมล ครุฑางคะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับรางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิต "คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2558" ณ สถาบันวิจัยจุฬากรณ ทั้งนี้ ผอ.วรรณวิมล ครุฑางคะ ได้รับ "สาขาบริหารการศึกษา" โดยในงานมี ฯพณฯอำพล เสนาณรงค์องคมนตรีเป็นประธานในการมอบร  วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 09.09 น. ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาตเเละผู้จัดโรงเรียน ลงนามถวายพระพร กล่าวถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังห ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการวรรณวิมล ครุฑางคะในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารเพื่อรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ณ พระราชวังดุสิต
ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกิลดิศวิทยานุสรณ์ เข้ารับรางวัล "คนไทยตัวอย่าง" ในโครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดี ต้นแบบคนดี ใต้ร่มพระบารมีพ่อของแผ่นดิน คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2558 ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 29 กรกฎาคม ขอเเสดงความยินดีกับ ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ในโอกาสเข้ารับประทานรางวัล "คนดีของเเผ่นดิน " ประจำปี 2558 จาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ สโมสรทหารบก โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ นำโดย ผอ.วรรณวิมล ครุฑางคะ ได้รับเลือกเป็น โรงเรียนรักษาศีล 5 โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประธานพิธี ได้ประทานรางวัล โรงเรียนรักษาศีล 5 เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557
ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาตเเละผู้จัดการ เข้ารับรางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิต "คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2558" ณ สถาบันวิจัยจุฬากรณ ทั้งนี้ ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ได้รับรางวัล"สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร" โดยในงานมีฯพณฯอำพล เสนาณรงค์องคมนตรีเป็นประ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ นำโดย ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี 2557 ประธานในพิธี พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์บริหารงานโดย ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ และ ผอ.วรรณวิมล ครุฑางคะ รางวัลเกียรติยศ ที่ได้รับล้วนเป็นการการันตีถึงความสามารถของผู้บริหาร และมาตรฐานของโรงเรียน

 
 
- ข้อบังคับของสมาคมโรงเรียนเอกชนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3
- ใบสมัครครู
- ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ   ชั้นอนุบาล  ชั้นประถม  ชั้นมัธยม โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
ข้อสอบ PISA วิชาภาษาไทย
- คำสั่งเเต่งตั้งให้ ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ เป็นคณะกรรมการ กศจ เพชรบูรณ์
 - ข้อบังคับ สธจ รุ่น 15
 
 
✎ปธ.ทปอ.ยัน’เปิด-ปิด’ตามอาเซียน หลังส.ค.ศ.ท.มีมติให้ทบทวนใหม่ ‘สุชัชวีร์’แจงข้อดี-ดึงน.ศ.ต่างชาติ ✎ การมอบหมายผู้แทนหน่วยงานเป็นกรรมการใน กศจ. ของจังหวัดต่าง ๆ ✎ สกอ.ประกาศผลครูคืนถิ่นปี 60
✎ สับ"ระบบสอบคัดเด็ก"ตัวการสร้างเหลื่อมล้ำ ✎ วางกรอบให้สถานศึกษาประเมินคุณภาพตัวเอง ✎ แก้กฎประเมินคุณภาพสถานศึกษา
     
 
 
 
   
Facebook

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 284 หมู่ 14

ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140

โทร. 056-782-240, 081-327-1865

Login