เปิดรับสมัครนักเรียนทั้งประจำและไป-กลับ ติดต่อ-สอบถาม โทร. 081-327-1865
  • ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกิลดิศวิทยานุสรณ์ เข้ารับรางวัล "คนไทยตัวอย่าง" ในโครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดี ต้นแบบคนดี ใต้ร่มพระบารมีพ่อของแผ่นดิน คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2558 ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 29 กรกฎาคม

  • ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการวรรณวิมล ครุฑางคะในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารเพื่อรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ณ พระราชวังดุสิต

  • โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ นำโดย ผอ.วรรณวิมล ครุฑางคะ ได้รับเลือกเป็น โรงเรียนรักษาศีล 5 โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประธานพิธี ได้ประทานรางวัล โรงเรียนรักษาศีล 5 เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557

  • ขอเเสดงความยินดีกับ ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ในโอกาสเข้ารับประทานรางวัล "คนดีของเเผ่นดิน " ประจำปี 2558 จาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ สโมสรทหารบก...

  • โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ นำโดย ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี 2557 ประธานในพิธี พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์บริหารงานโดย ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ และ 

ผอ.วรรณวิมล ครุฑางคะ รางวัลเกียรติยศ ที่ได้รับล้วนเป็นการการันตี

ถึงความสามารถของผู้บริหาร และมาตรฐานของโรงเรียน

Visitors: 10,703