เปิดรับสมัครนักเรียนทั้งประจำและไป-กลับ ติดต่อ-สอบถาม โทร. 081-327-1865 โทร.056-782240 ,056-781506
 • ขอแสดงความยินดีกับ ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ที่ได้รับรางวัล “สิงห์ฆเณศ” ประจำปี 2559 โดย ฯพณฯพลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ประธานพิธีเมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กทม.

 • ผอ.วรรณวิมล ครุฑางคะ เข้ารับรางวัล "สตรีตัวอย่าง ประจำปี 2558" สาขา บริหารการศึกษา จาก ฯพณฯ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องค์มนตรี ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ณ วันที่ 26 มกราคม 2559

 • ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาตเเละผู้จัดการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ได้เข้ารับรางวัล "คนดีศรีสยาม" เพื่อเป็นสิริมงคล เเละเกียรประวัติ โครงการงานประกาศเกียรติคุณคนดีของเเผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท ประจำปี 2558 โดย ฯณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องค์มนตรี

 • ผอ.วรรณวิมล ครุฑางคะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับรางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิต "คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2558" ณ สถาบันวิจัยจุฬากรณ ทั้งนี้ ผอ.วรรณวิมล ครุฑางคะ ได้รับ "สาขาบริหารการศึกษา" โดยในงานมี ฯพณฯอำพล เสนาณรงค์องคมนตรีเป็นประธานในการมอบร

 • วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 09.09 น. ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาตเเละผู้จัดโรงเรียน ลงนามถวายพระพร กล่าวถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังห

 • ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการวรรณวิมล ครุฑางคะในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารเพื่อรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ณ พระราชวังดุสิต

 • ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกิลดิศวิทยานุสรณ์ เข้ารับรางวัล "คนไทยตัวอย่าง" ในโครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดี ต้นแบบคนดี ใต้ร่มพระบารมีพ่อของแผ่นดิน คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2558 ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 29 กรกฎาคม

 • ขอเเสดงความยินดีกับ ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ในโอกาสเข้ารับประทานรางวัล "คนดีของเเผ่นดิน " ประจำปี 2558 จาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ สโมสรทหารบก

 • โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ นำโดย ผอ.วรรณวิมล ครุฑางคะ ได้รับเลือกเป็น โรงเรียนรักษาศีล 5 โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประธานพิธี ได้ประทานรางวัล โรงเรียนรักษาศีล 5 เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557

 • ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาตเเละผู้จัดการ เข้ารับรางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิต "คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2558" ณ สถาบันวิจัยจุฬากรณ ทั้งนี้ ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ได้รับรางวัล"สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร" โดยในงานมีฯพณฯอำพล เสนาณรงค์องคมนตรีเป็นประ

 • โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ นำโดย ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี 2557 ประธานในพิธี พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์บริหารงานโดย ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ และ 

ผอ.วรรณวิมล ครุฑางคะ รางวัลเกียรติยศ ที่ได้รับล้วนเป็นการการันตี

ถึงความสามารถของผู้บริหาร และมาตรฐานของโรงเรียน

Visitors: 30,046